BENVINGUTS
X_AgriTech és la primera xarxa catalana per la valorització i transferència de resultats de la recerca al sector agroramader

La xarxa X_AgriTech

té com objectiu prioritari promoure la transferència de resultats de recerca i la innovació en els àmbits relacionats amb l’agricultura i la ramaderia a Catalunya.

Objectius
0
Institucions
0
Grups de recerca
0
Investigadors
0

Els nostres
àmbits d'actuació

Agronomia
sostenible

Ramaderia
sostenible

Millora genètica i Biotecnologia

Energia i gestió de residus

Intel·ligència Artificial i Data Science

Entitats que formen part de X_Agritech

X_ AgriTech, que està finançada pel Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, integra a 31 grups de recerca de la UAB, UB, UdL, UPC, Agrotecnio, CRAG, FMA i l’IRTA i compta amb el suport de diverses empreses e institucions.

X_Agritech
X_Agritech
X_Agritech