Arròs cleistogàmic: varietats d’autopol·linització sense flux de gens cap a arròs salvatge

Arròs cleistogàmic

L’arròs salvatge o red rice és una de les pitjors males herbes dels arrossars, ja que pertany a la mateixa espècie que el propi arròs cultivat i s’hi hibrida espontàniament. Per aquesta raó, el seu control amb herbicides és molt difícil, ja afecten també l’arròs cultivat, i per això cal emprar varietats d’arròs mutants resistents a herbicides. Malauradament, les varietats d’arròs resistents a herbicides hibriden amb l’arròs salvatge, tornant-lo resistent a herbicides. El nostre grup investigador està obtenint mutants clistogàmics d’arròs per evitar aquesta hibridació entre arrossos i fer més efectiu el control de l’arròs salvatge, alhora que facilita i redueix costos de producció de llavor certificada, al no haver de descartar arròs de llavor.

Micorrizes per a la millora de la productivitat dels cultius

Micorrizes per a la millora de la productivitat

Soques de fongs micorízics per a la millora del nivell de nutrició, captació de recursos hídrics, i protecció davant d’estressos biótics en cítrics, vinya, blat, oliveres, espècies de Prunus en general, alvocat, nespre, romaní i plantes aromàtiques.