Portaempelt INTENSIA

Portaempelt INTENSIA

Portaempelt enanitzant per al cultiu de l’ametller en models productius intensius i d’alta densitat. Aquest és un portaempelt híbrid ametller-presseguer, amb referencia d’obtentor MB 1-37, procedent del creuament ‘Texas’ x ‘Early Gold’ realitzat el 1979 a IRTA Mas de Bové.

Varietats d’arròs tolerants a la salinitat

Varietats d'arròs tolerants a la salinitat

Obtenció de varietats vegetals tolerants a la salinitat per mutagènesi clàssica i/o mutagènesi dirigida. Amb possibilitat d´introgressió d´al·lels mutants en qualsevol varietat no tolerant

Servei d’edició genética en plantes

Servei d'edició genética en plantes

El nostre laboratori ofereix un servei de edició genètica CRISPR Cas9 en vegetals. A més som els primers en desenvolupar la edició genética per millorar Arundo donax per a diferents usos en bioenergia. Oferim a les empreses clons millorats en els caràcters que necessitin.

Diagnòstic d’insectes en grans emmagatzemats i productes alimentaris derivats

Diagnòstic d'insectes en grans emmagatzemats

Mètode de diagnòstic per a la detecció de l’ADN d’insectes en grans emmagatzemats i els seus productes alimentaris derivats mitjançant la utilització de qPCR. Permet detectar la presència de tots els estadis de desenvolupament (ous, estats larvaris, crisàlides i adults) de les principals espècies d’insectes plaga

Banc de germoplasma FMA-UPC

Banc de germoplasma FMA-UPC

Coneixement sobre material genètic valuós per a investigacions de diversitat genètica i mapeig de gens. Col·lecció de germoplasma única que representa la diversitat genètica de les varietats hortícoles tradicionals de Catalunya.