Raça i sensibilitat al stres tèrmic

Raça i sensibilitat al stres tèrmic

Anàlisi de necessitats i reformulació d’aliments per optimitzar la nutrició d’animals en situacions de producció marginal (per exemple, estrès tèrmic)

Kit de diagnòstic per la detecció de poliserositis en porcs

Kit de diagnòstic per la detecció de poliserositis en porcs

Test de diagnòstic ràpid i no invasiu per a la poliserositis porcina. Permet identificar els agents causants de la malaltia, fet que pot ajudar a reduir l’ús d’antibiòtics i a millorar la salut animal aumentant l’eficiència econòmica a granges. En un futur, es preveu la possibilitat d’incoporar la detecció de gens que indiquen resistències a antibiòtics.