Servei d’edició genética en plantes

Servei d'edició genética en plantes

El nostre laboratori ofereix un servei de edició genètica CRISPR Cas9 en vegetals. A més som els primers en desenvolupar la edició genética per millorar Arundo donax per a diferents usos en bioenergia. Oferim a les empreses clons millorats en els caràcters que necessitin.