Portaempelt INTENSIA

Portaempelt INTENSIA

Portaempelt enanitzant per al cultiu de l’ametller en models productius intensius i d’alta densitat. Aquest és un portaempelt híbrid ametller-presseguer, amb referencia d’obtentor MB 1-37, procedent del creuament ‘Texas’ x ‘Early Gold’ realitzat el 1979 a IRTA Mas de Bové.

Arròs cleistogàmic: varietats d’autopol·linització sense flux de gens cap a arròs salvatge

Arròs cleistogàmic

L’arròs salvatge o red rice és una de les pitjors males herbes dels arrossars, ja que pertany a la mateixa espècie que el propi arròs cultivat i s’hi hibrida espontàniament. Per aquesta raó, el seu control amb herbicides és molt difícil, ja afecten també l’arròs cultivat, i per això cal emprar varietats d’arròs mutants resistents a herbicides. Malauradament, les varietats d’arròs resistents a herbicides hibriden amb l’arròs salvatge, tornant-lo resistent a herbicides. El nostre grup investigador està obtenint mutants clistogàmics d’arròs per evitar aquesta hibridació entre arrossos i fer més efectiu el control de l’arròs salvatge, alhora que facilita i redueix costos de producció de llavor certificada, al no haver de descartar arròs de llavor.

Varietats d’arròs tolerants a la salinitat

Varietats d'arròs tolerants a la salinitat

Obtenció de varietats vegetals tolerants a la salinitat per mutagènesi clàssica i/o mutagènesi dirigida. Amb possibilitat d´introgressió d´al·lels mutants en qualsevol varietat no tolerant