Anàlisi de productes mitjançant panells de marcadors tipus SNP

Anàlisi de filiació i traçabilitat per panells de marcadors SNP a ovins, caprins i bovins

Ús de panells de marcadors SNP per rastrejar l'ascendència i garantir la traçabilitat de productes ramaders a Catalunya, amb enfocament en races autòctones (ovina, caprina, bovina).
Categories:
Nivell de desenvolupament:

Descripció

Anàlisi de filiació i traçabilitat de productes mitjançant panells de marcadors tipus SNP

Què la fa única?

Panells de marcadors SNP específicament desenvolupats per a races autòctones i d’interès ramader a Catalunya. Desenvolupats per a les espècies ovina, caprina i bovina.
Comparteix :