Bioplant Monitoratge de l'estat d'hidratació de plantes

Bioplant. Monitoratge de l’estat d’hidratació de plantes

Metodologia per al monitoratge en continu i no invasiva de l'estat d'hidratació de plantes mitjançant mesures de espectroscopía d'impedància elèctrica
Categories:
Nivell de desenvolupament:

Descripció

Monitoratge de l’estat d’hidratació de plantes mitjançant mesures de espectroscopía d’impedància elèctrica. Això pot realitzar-se en les fulles o en les tiges d’una planta. També pot utilitzar-se per a monitorar el contingut relatiu d’aigua dels productes agrícoles, o identificar possibles danys en l’estructura cel·lular (paret cel·lular dels teixits vegetals).
El mètode requereix l’aplicació d’elèctrodes (superfícies conductores) sobre la superfície de les fulles, o la introducció d’elèctrodes tipus agulla d’acer inoxidable (augmentant el seu invasividad), si fos necessari. En arbres o en plantes de tija gran, això no seria problemàtic

Què la fa única?

És un mètode bàsicament no invasiu, que consisteix en l’aplicació d’un corrent elèctric altern, a diverses freqüències, i de la mesura de la resposta de la planta davant aquesta excitació. A través d’aquesta resposta es pot obtenir informació de l’aigua intracel·lular i extracelul·lar, així com de les característiques elèctriques de la membrana i paret cel·lular dels teixits vegetals. Aquest mètode és ràpid, i permet el monitoratge constant de la planta. És un mètode àmpliament utilitzat en persones, i comença a ser aplicat en plantes
Comparteix :