Biorefineria de microalgues

Biorefineria de microalgues per produir pigments naturals, bioplàstics, proteïnes alternatives i més, amb un procès circular que inclou digestió anaerobia per produir biogàs i fertilizants

Biorefinerías de microalgas / bioproductos
Categories:
Nivell de desenvolupament:

Descripció

Disseny de microbiomes especialitzats en la producció dels diferents bioproductes objectiu. Alguns d’aquests bioproductes tenen un alt interès a nivell industrial per la seva rellevància a nivell de mercat i de regulació Europea.

Què la fa única?

Biorefineria de microalgues per a l’extracció de bioproductes de valor afegit com a pigments naturals, biopolímers (EPS), bioplàstics (PHA, PHB) i proteïnes alternatives. Es pot tancar el cercle de valorització amb una etapa de digestió anaeròbia per estabilitzar el sòlid esgotat per a la producció de biogàs i fertilitzants.
Comparteix :