Caracterització de biotips resistents a herbicides

Caracterització de biotips resistents a herbicides

Coneixement sobre biotips resistents a herbicides, avaluant respostes a diferents dosis, i els mecanismes de resistència. Grup català únic i un dels pocs a Espanya dedicat a aquesta investigació
Categories:
Nivell de desenvolupament:

Descripció

Caracterització de biotips resistents a herbicides: s’avalua la resposta a diferents dosis herbicides de les poblaciones potencialment resistents, emprant poblacions estándars sensibles conegudes. Un cop confirmada la resistència, s’estudien els mecanismes que són responsables d’aquesta resistència, tant lligats a la diana herbicida, com els no lligats a la diana herbicida. Aquesta informació permet millorar el disseny dels programes de control integrat de poblacions de males herbes resistents a herbicides.

Què la fa única?

Únic grup de treball català a treballa en aquest àmbit, i un dels pocs nacionals
Comparteix :