Control de productes agroalimentaris mitjançant models NIR

Control de la qualitat i la producció de productes agroalimentaris mitjançant models NIR

Elaboració de models NIR personalitzats per al control de qualitat de productes i processos en temps real
Categories:
Nivell de desenvolupament:

Descripció

L’espectroscòpia NIR és una tècnica molt versàtil, que permet analitzar mostres sòlides o líquides en pocs segons, normalment sense preparació prèvia. A més, els espectres NIR obtinguts proporcionen tant informació química com física de la mostra. Amb l’ajuda de la quimiometria es pot filtrar aquesta informació i modelar aquells paràmetres clau per convertir-los en mètodes d’anàlisi senzills, ràpids i no destructiu de matèries primeres, processos i productes elaborats. Aquests models representen un recurs que s’ha demostrat útil com a mètode d’anàlisi tant qualitatiu, com quantitatiu, d’incomptables paràmetres i en multitud de camps, incloent l’agricultura i la indústria agroalimentària.

Què la fa única?

Un cop elaborat el model NIR personalitzat per al client, aquest el podrà utilitzar en el control de qualitat d’un producte agroalimentari, ja sigui al camp o en un entorn industrial, obtenint els resultats de forma immediata (menys d’1 minut). Aquesta rapidesa de resposta permet detectar desviacions de procés al moment, podent actuar en conseqüència i corregir-les molt abans que mitjançant tecnologies convencionals. A més, la versatilitat del NIR permet aplicar models de predicció de diferents paràmetres d’un mateix producte, en una mateixa lectura. Això permet personalitzar els paràmetres a analitzar en cada moment del procés, assegurant així productes d’alta qualitat de forma objectiva.
Comparteix :