Molècules d’interès per a la fermentació de proteïnes

Desenvolupament de molècules d’interès per a la fermentació de proteïnes.

Tecnologia per millorar l'expressió gènica heteròloga a Chlamydomonas reinhardtii o E. coli mitjançant el desenvolupament de promotors d'alta activitat i UTR que controlen la traducció.
Categories:
Nivell de desenvolupament:

Descripció

Tecnologia que pot augmentar l’expressió de gens heteròlegs a Chlamydomonas reginhardtii o E.coli

Què la fa única?

Tenim el coneixement per produir promotors que puguin maximitzar l’activitat de transcripció i UTR que puguin controlar la traducció.
Comparteix :