Diagnòstic d'insectes en grans emmagatzemats

Diagnòstic d’insectes en grans emmagatzemats i productes alimentaris derivats

Mètode de diagnòstic per a la detecció de l'ADN d'insectes en grans emmagatzemats i els seus productes alimentaris derivats mitjançant la utilització de qPCR. Permet detectar la presència de tots els estadis de desenvolupament (ous, estats larvaris, crisàlides i adults) de les principals espècies d'insectes plaga
Categories:
Nivell de desenvolupament:

Descripció

Mètode diagnòstic basat en la utilització de la qPCR per a la detecció de l’ADN d’insectes en grans emmagatzemats (diferents tipus de cereals i llegums), així com els seus productes alimentaris processats

Què la fa única?

Eina molecular ràpida i sensible per detectar contaminacions per insectes als productes emmagatzemats. Aquesta detecció de l’ADN de l’insecte al producte permet millorar la gestió de les plagues que afecten els productes emmagatzemats, tractant d’evitar tractaments insecticides innecessaris.
Comparteix :