Ecotip d'Arundo donax millorat per a biorremediació de purins

Ecotip d’Arundo donax millorat per a biorremediació de purins

Preparació de substrats i planter de varietat d'Arundo seleccionada per al seu ús com a biofiltre de la fracció líquida dels purins. Les granges reduiran volums de purins alhora que generaran biomassa d'Arundo comercialitzable per a bioenergia
Categories:
Nivell de desenvolupament:

Descripció

Muntatge d’un sistema de biofiltre de fracció líquida de purins mitjançant cultiu d’A. donax, venda de planter d’ecotip d’A. donax tolerant a purins de porcí sense diluir.

Què la fa única?

Sistema de biofiltre tancat únic amb substrat a base de canya del mateix arrundo triturada, es tracta de l’únic ecotip d’A. donax seleccionat per al seu ús en bioflitres descontaminants de purins.
Comparteix :