Estimació de l'ús d'additius sobre l'impacte de les emissions

Estimació de l’ús d’additius sobre l’impacte de les emissions de GEH

Modelatge del comportament de compostos actius (additius, eubiòtics, etc) en els nutrients en ramaderia. Es fan estudi in vivo i in vitro
Categories:
Nivell de desenvolupament:

Descripció

Ús de models tant in vitro com in vivo per a lestudi de compostos actius (additius, eubiòtics, etc) destinats a millorar leficiència d’ús dels nutrients en ramaderia i limitar el seu impacte ambiental. Inclouen simuladors de fermentadors pre i postgàstrics així com de fossa de purí. El desenvolupament i valoració en sistemes in vitro pot potencialment ser també valorat en sistemes in vivo segons disponibilitat i demanda

Què la fa única?

L’ús integral de models in vitro pre i post animal i altament innovador i s’apropa a les posicions actuals de mínim ús d’animals per a experimentació de la UE, ja que per exemple, permet valorar l’ús de certs additius sobre l’impacte de les emissions de GEI al purí generat pràcticament sense utilització d’animals, o un ús mínim, comparat amb els enfocaments tradicionals.
Comparteix :