Gestió integrada de plagues al cultiu de blat de moro

Gestió integrada de plagues al cultiu de blat de moro. Resposta dels insectes a les feromones

Coneixement de la gestió de plagues mitjançant el control integrat, explorant respostes a feromones i canvis fisiològics i de comportament en insectes causats per factors abiòtics. Aplicació d'aquestes troballes a estratègies de control
Categories:
Nivell de desenvolupament:

Descripció

Maneig de les plagues a l’àmbit del control integrat

Què la fa única?

Resposta dels insectes a les feromones pròpies i d’altres espècies. Canvis en la fisiologia i el comportament deguts a condicions abiòtiques. Aplicació dels coneixements obtinguts al control integrat
Comparteix :