Robot de detecció i mapatge d'humitat a subsòl agrícola

GroPeRBot. Robot de detecció i mapatge d’humitat a subsòl agrícola.

Sistema autònom que utilitza un robot agrícola omnidireccional per recopilar dades d'humitat del subsòl mitjançant antena de georradar (GPR), processats de manera eficient mitjançant tècniques de machine learning.
Categories:
Nivell de desenvolupament:

Descripció

Detecció autònoma de paràmetres agrícoles del subsòl. Consisteix en dues tecnologies transferibles: 1) La presa automàtica de dades mitjançant un robot omnidireccional i preparat pel terra agrícola, amb estratègies de navegació en aquest entorn i equipat dels sensors adequats, incloent un GPR; 2) La interpretació automàtica de les dades amb tecnologies de machine learning, consistent en xarxes ja entrenades per a aplicacions concretes (en aquest cas, el mesurament de la humitat en subsòl).

Què la fa única?

Actualment no existeix al mercat un sistema autònom de recollida de dades i interpretació automàtica que fusioni dades de superfície i dades de subsòl.
Comparteix :