Identificació de resistències genètiques a patògens virals

Identificació de resistències genètiques a patògens virals en espècies cultivades de plantes

Disseny de marcadors moleculars per al genotipat i fenotipat de plantes. Mapeig genètic per identificar gens de resistències a infeccions virals.
Categories:
Nivell de desenvolupament:

Descripció

Disseny de marcadors moleculars per al genotipat de plantes i fenotipat amb diferents tècniques per detectar infecció viral. Comparació de genotipat i fenotipat per detectar la regió del mapa genètic on es trobe el putatiu gen de resistència. Mapeig genètic per identificar el gen de resistència. La identificació del gen permetrà la seva modificació via edició gènica per aconseguir resistència a la infecció viral.

Què la fa única?

El grup ja ha aconseguit mapejar i identificar gens de resistència a virus en plantes cultivades amb possibles nous mecanismes i ha aconseguit editar aquests gens tant en meló com en tomàquet.
Comparteix :