Supervisió i prescripció de reg

IRRIDESK. Supervisió i prescripció de reg

Plataforma de prescripció de reg. Integra diferents tipus de dades (sensors, teledetecció) amb simulacions en bessons digitals de la relació sòl-planta-atmosfera.
Categories:
Nivell de desenvolupament:

Descripció

Sistema de prescripció de reg en finca. Integra diversos tipus d’observacions (sensors, teledetecció, etc.) amb simulacions, dins un bessó digital, per interpretar les claus dels requeriments hídrics específics de cada parcel·la i per elaborar prescripcions de reg d’acord amb el seu estat actual i amb una estratègia de campanya de reg. La presa de dades de sensors i la transferència de prescripcions al sistema de reg es realitzen de manera autònoma (màquina a màquina) amb una iteració diària, essent la participació del regant opcional i prevista com una supervisió ràpida un cop per setmana. El sistema és integrable dins altres plataformes que ja ofereixen altres serveis als regants

Què la fa única?

L’ús de la simulació a partir d’un bessó digital construït per supervisar les relacions sòl-planta-atmosfera fa aquesta tecnologia única, ja que és capaç d’aprendre i millorar a partir de la comparació del que està passant en la realitat i el que indica el bessó digital. Més enllà de gestionar el reg en situacions més o menys estàndard, l’aproximació d’IRRIDESK permet gestionar reptes agronòmics més complexos, com són el reg amb dotacions limitades d’aigua (per sota dels requeriments teòrics del cultiu), sòls o aigües de mala qualitat, així com aplicar estratègies adreçades a optimitzar la qualitat del fruit (p.ex. raïm per vinificació) o l’estabilitat de les plantacions (p.ex. ametllers).
Comparteix :