Supervisió i predicció de la demanda de reg pel territori

IRRILANDS. Supervisió i predicció de la demanda de reg pel territori

Bessó digital per a la supervisió, interpretació i predicció de demanda hídrica d'un territori parcel·la a parcel·la, agregable a nivell de comunitats de regants i a nivell regional.
Categories:
Nivell de desenvolupament:

Descripció

Bessó digital que inclou milers de parcel·les que componen un territori, adreçat a supervisar l’evolució de les necessitats hídriques, l’estat actual i la predicció fins a final de campanya de reg. Basat en la simulació en cadascuna de les parcel·les del desenvolupament dels cultius i el seu estat hídric, i ajustat a la realitat mitjançant observacions de teledetecció. Cada parcel·la i cada comunitat de regants tenen el seu bessó digital, que reconstrueix els processos clau en la dinàmica de l’aigua en aquestes entitats. Permet fer prediccions de demanda agregada d’una determinada zona geogràfica, així com fer prospeccions de metaversos en què es canvien les condicions (distribució de cultius, tècniques de reg, infraestructures, clima, etc.). Accessible a www.irrilleida.cat

Què la fa única?

IRRILANDS és únic al seu àmbit, per l’ús extensiu de dades obertes de l’Administració (sobretot declaracions de cultius) juntament amb dades meteorològiques i d’observació de la Terra, que s’usen per estimar les necessitats hídriques a nivell de parcel·la individual. També la fa única la possibilitat de mostrar a temps real des de les necessitats de cada parcel·la individual fins a l’agregat d’una comunitat de regants. Permet analitzar polítiques de disminució de la petjada hídrica dels productes obtinguts per l’agricultura. Dirigit a comunitats de regants i administració.
Comparteix :