Kit de diagnòstic per la detecció de poliserositis en porcs

Kit de diagnòstic per la detecció de poliserositis en porcs

Test de diagnòstic ràpid i no invasiu per a la poliserositis porcina. Permet identificar els agents causants de la malaltia, fet que pot ajudar a reduir l'ús d'antibiòtics i a millorar la salut animal aumentant l'eficiència econòmica a granges. En un futur, es preveu la possibilitat d'incoporar la detecció de gens que indiquen resistències a antibiòtics.
Categories:
Nivell de desenvolupament:

Descripció

Test de diagnòstic ràpid i no invasiu dissenyat per a la detecció de la poliserositis porcina a granja. Aquest test permet detectar i diferenciar entre els diferents agents bacterians causants de la malaltia. Actualment no existeix al mercat un test que sigui tan fàcil de fer servir i que pugui proporcionar resultats instantanis a la mateixa granja. La nostra experiència i coneixements en l’estudi i el diagnòstic d’aquests agents etiològics ens han permès desenvolupar aquesta tecnologia amb l’objectiu principal de millorar la salut dels animals i l’eficiència econòmica de les granges. Amb la implementació del nostre kit de diagnòstic aconseguirem una reducció de l’ús d’antibiòtics innecessaris i una disminució de la mortalitat en granges. Aquesta millora en la salut dels animals i la gestió més eficient dels recursos comportarà un augment del rendiment econòmic. Aquest test no és només un avenç en el diagnòstic, sinó que també té el potencial d’expandir-se. En el futur, podria incloure la capacitat de detectar resistències als antibiòtics comunament utilitzats, i així poder dirigir encara millor el tractament.

Què la fa única?

Aquest test no és només un avenç en el diagnòstic, sinó que també té el potencial d’expandir-se. En el futur podria incloure la capacitat de detectar resistències als antibiòtics comunament utilitzats, i així poder dirigir encara millor el tractament.
Comparteix :