Determinar la fertilitat d'espigues i el temps a floració en cereals

Metodologia per determinar la fertilitat d’espigues i el temps a floració en cereals

Estudi de l'adaptació i el rendiment de cereals, en base a elements de la biologia floral
Categories:
Nivell de desenvolupament:

Descripció

Bases fisiològiques reguladores de l’adaptació i el rendiment de cereals, en termes generals i en resposta a «cops de calor» en particular

Què la fa única?

l’enteniment detallat d’elements de biologia floral dels cereals que són crítics per determinar la fertilitat d’espigues i el temps a floració considerant diferents nivells de partició entre etapes vegetatives i reproductives
Comparteix :