Micorrizes per a la millora de la productivitat

Micorrizes per a la millora de la productivitat dels cultius

Soques de fongs micorízics per a la millora del nivell de nutrició, captació de recursos hídrics, i protecció davant d'estressos biótics en cítrics, vinya, blat, oliveres, espècies de Prunus en general, alvocat, nespre, romaní i plantes aromàtiques.
Categories:
Nivell de desenvolupament:

Descripció

Fongs aplicables a lagricultura o la restauració d’ambients degradats (per exemple, recuperació de sòls). Ja descrits a la literatura. S’associen amb plantes, i els proporcionen avantatges adaptatius als seus ambients. Proporcionen beneficis provats a nivell de nutrició, captació de recursos hídrics, i protecció davant d’alguns estressos biótics.

Què la fa única?

Les dues soques aïllades per l’IRTA són nadiues de zones naturals i agrícoles catalanes, adaptades a les condicions edafoclimàtiques específiques, cosa que les fan úniques per a les empreses catalanes. Aquests soques també tenen un impacte potencial en altres regions mediterrànies amb condicions similars.
Comparteix :