Dades per millorar la logística de la indústria porcina

Modelització de dades per millorar la logística de la indústria porcina

Data Analytics per assistir decisions d'optimització de la cadena de subministrament i logística a la indústria porcina, incloent planificació, processament, i adaptació a dades en temps real
Categories:
Nivell de desenvolupament:

Descripció

Models de Data Analytics (ie optimització i ciència de dades) per a la millora de la presa de decisions de la cadena de subministrament i logística al porcí. Això inclou la planificació de la reposició en granja de mares i la coordinació de tota la cadena productiva incloent escorxador i sala d’especejament, amb opció de maximitzar el valor de l’especejament de la canal i la fabricació de pinso multiformula per als animals de cada etapa productiva . Els models es poden adaptar a la freqüència amb què es disposen les dades abastant una presa de decisions tradicional fins a la ramaderia de precisió amb dades disponibles en línia.

Què la fa única?

L’enfocament integral de la cadena de subministrament del porcí que considera les diferents unitats de negoci
Comparteix :