Probiòtic a partir de soca microbiota de porcs

Probiòtic a partir de soca microbiota de porcs per a la millora del benestar animal y la sostenibilitat

Tecnologia de probiòtics per millorar el benestar i la salut de porcs, amb possibles aplicacions en la quantificació del benestar, la productividad i el desenvolupament d'una nova comunitat de microorganismes beneficiosos
Categories:
Nivell de desenvolupament:

Descripció

Hi ha dues possibles aplicacions: 1) Kit per quantificar el benestar dels animals en granges, 2) Comunitat de microoriganismes amb efecte psicobiòtic i efecte positiu sobre el creixement i salut dels animals durant la fase d’engreix.

Què la fa única?

D’una banda actualment no hi ha indicadors de benestar que permetin quantificar de manera precisa l’estat dels animals i de l’altra fins on sabem aquest conjunt de microiorganismes aïllats del porc i amb efecte positiu sobre el benestar, creixement i salut encara no s’ha patentat, estem estudiant potencials probiotcs/postbiòtics de nova generació o sigui seria una cosa totalment nova.
Comparteix :