Raça i sensibilitat al stres tèrmic

Raça i sensibilitat al stres tèrmic

Anàlisi de necessitats i reformulació d'aliments per optimitzar la nutrició d'animals en situacions de producció marginal (per exemple, estrès tèrmic)
Categories:
Nivell de desenvolupament:

Descripció

Capacitat de re-establir necessitats, reformular aliments, minimitzar impacte ambiental i finalment optimitzar costos.

Què la fa única?

Les tecnologies proposades ens permeten analitzar l’efecte de la nutrició i el genotip sobre la cinètica tissular (síntesi/incorporació/degradació) i el microbiota intestinal quan l’animal és sotmès a situacions de producció marginal (i. estrès tèrmic).
Comparteix :