Recuperació de fòsfor de lixiviats mitjançant Nature Based Solutions

Desenvolupament d'un sistema basat en la natura per reutilitzar aigua de lixiviats agrícoles i recuperar fòsfor
Categories:
Nivell de desenvolupament:

Descripció

Sistema basat en la natura per reutilitzar aigua de lixiviats agrícoles i recuperar fòsfor

Què la fa única?

No hi ha estratègies ni tecnologies sostenibles per reutilitzar fòsfor en àmbit agrícola
Comparteix :