Racionament en diferents sistemes de producció animal

Reformulació de necessitats per a l’optimització del racionament en diferents sistemes de producció animal

Tecnologia que permet alinear necessitats i optimitzar-ne el racionament. Desenvolupem tècniques precises per mesurar els ritmes de síntesi i degradació de proteïnes, i les taxes d'incorporació i síntesi en animals sota diverses condicions de producció.
Categories:
Nivell de desenvolupament:

Descripció

Ajustant les necessitats optimitzem racionament

Què la fa única?

Adequar i posada al punt de les tècniques necessàries per determinar amb precisió els ritmes sínteis i degradació proteica així com les taxes d’incorporació i nova síntesi en animals sotmesos a diferents condicions de producció
Comparteix :