Mesura de paràmetres geofísics

Sensors remots per la mesura de paràmetres geofísics

Desenvolupament de sensors remots avançats per a observació de la terra i recuperació de paràmetres geofísics
Categories:
Nivell de desenvolupament:

Descripció

Al grup s’han desenvolupat sensors d’observació de la terra tipus: SAR (radar d’obertura sintètica) i GB-SAR (ground-based SAR), radiòmetres de microones, reflectòmetres de senyals de navegació (GNSS-R), lidar atmosfèric i per la mesura del perfil de vents etc. Algunes d’aquestes tecnologies ja han estat transferides a empreses, i en algun cas han donat lloc a spin-off (eg MWSE, abans Balamis; o MITIC Solutions).

Què la fa única?

Som un grup universitari únic a Espanya que desenvolupa els seus propis sensors de teledetecció, realitza campanyes de mesura per recollir dades, les calibra, compara amb els models teòrics (i els refina si cal), i obté paràmetres geofísics a partir dels mateixos.
Comparteix :