Sistema KASPar de genotipat del gen CSN1S1 caprí

Sistema KASPar de genotipat del gen CSN1S1 caprí

Metodologia fluorescent per al genotipat del gen de la caseïna αS1 que permet discriminar entre els al·lels A, B, E, F, N i 01. L'ús d'aquesta tècnica permet treballar amb volums molt petits i en placa microtiter, la qual cosa implica un estalvi considerable en temps i diners.
Categories:
Nivell de desenvolupament:

Descripció

El polimorfisme del gen de la caseïna αS1 cabrum està associat a la composició de la llet i el seu rendiment formatger, per la qual cosa algunes associacions de ramaders estan interessades a genotipar aquest gen a les seves poblacions. Hem dissenyat un mètode de genotipat del gen de la caseïna αS1 cabrum mitjançant la tecnologia KASP. Aquest mètode permet discriminar entre els al·lels A, B, E, F, N i 01 del gen esmentat, mitjançant reaccions d’amplificació basades en la tecnologia KASP (PCR competitiva al·lel-específica). Aquest mètode implica utilitzar un conjunt d’encebadors específics.

Què la fa única?

Els mètodes actualment disponibles per genotipar el gen de la caseïna αS1 no permeten una automatització a gran escala del procés de genotipat, ja que impliquen l’ús d’enzims de restricció i llargues etapes d’electroforesi en gel d’agarosa. El mètode de genotipat KASP sí que permet el genotipat a gran escala de mostres sense necessitat de fer digestions o electroforesi, la qual cosa implica un notable estalvi de temps i diners.
Comparteix :