Tecnologies per millorar el benestar de petits remugants

Tecnologies innovadores per millorar el benestar de petits remugants

Bolo per a la mesura de temperatura, pH i pressió en petits remugants
Categories:
Nivell de desenvolupament:

Descripció

Bolo per a la mesura de temperatura ruminal en petits remugants

Què la fa única?

Dispositiu de ràdio freqüència per a la mesura contínua de paràmetres ruminals en ovins i caprins en condicions intensives de granja. El bolo (40 g, 22 x 80 mm) està dissenyat per ser aplicat oralment a animals de pes superior als 50 kg i disposa d’una plataforma electrònica de sensors connectada a un receptor extern de radiofreqüència programable, està alimentat per bateries (durada aproximada d’1 any) i la seva distància operativa és superior a 5 m. La plataforma permet la inclusió de sensors de temperatura, pH i pressió. La mesura de la temperatura ruminal permet l’estudi del comportament dels animals en diferents condicions d’alimentació i de beguda, així com la detecció de situacions d’estrès per calor, malalties metabòliques i detecció del part. La mesura de la pressió està relacionada amb l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle, especialment CH4
Comparteix :