Diagnòstic DIVA per detectar animals infectats amb VPPC

Test de diagnòstic DIVA que permet diferenciar animals infectats amb el Virus de la Pesta Porcina Clàssica (VPPC) dels animals vacunats

La tecnologia que presentem consisteix en un immunoassaig, preferiblement ELISA, per a la detecció del VPPC amb aplicació DIVA: permet diferenciar animals infectats dels animals vacunats
Categories:
Nivell de desenvolupament:

Descripció

Aquesta estratègia sorgeix de la necessitat d’establir unes mesures de controls sòlides per erradicar la malaltia, la qual afecta a porcs domèstics així com salvatges, i només 38 països en tot el món en són lliures.
La tecnologia que presentem consisteix en un immunoassaig, preferiblement ELISA, per a la detecció del VPPC amb aplicació DIVA: permet diferenciar animals infectats dels animals vacunats.
Mitjançant un pèptid dendimèric aquesta tecnologia permet detectar la resposta de diferents anticossos del VPPC generats en porcs infectats amb diferents soques del virus.

Què la fa única?

Aquesta tecnologia pot detectar diferents respostes d’anticossos de CSFV generades en porcs infectats amb diferents soques de CSFV amb un enfocament molt senzill i més econòmic que altres kits de diagnòstic ELISA convencionals.
Comparteix :